skip to Main Content

Traling stop là một dạng lệnh cắt lỗ được gắn vào một giao dịch và thay đổi theo biến động của tỷ giá.

Điểm cắt lỗ sẽ đứng yên nếu tỷ giá đi ngược lại với lệnh giao dịch của bạn.

Cách đặt Trailing Stop:

Trong bảng Toolbox đang hiển thị thông tin về giao dịch đang thực hiện, bấm chuột phải vào lệnh muốn điều chỉnh/ chọn “Trailing Stop”/”Custom…”

Chọn mức giá tự động dời điểm cắt lỗ theo ý muốn/”OK”:

investing.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *