skip to Main Content

Bước 1: Tải về phần mềm phù hợp

– MT4 cho PC

– MT4 cho MAC

– MT4 Multiterminal

– MT4 WebTrader

– MT5 cho PC

– MT5 cho MAC

– MT5 WebTrader

Bước 2: Chạy tệp XM.exe sau khi tải về (với bản WebTrader thì không cần làm bước này)

Bước 3: Khi chạy chương trình lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ đăng nhập

Bước 4: Nhập thông tin đăng nhập tài khoản thực hoặc demo của bạn

investing.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *