skip to Main Content

Các tài khoản giao dịch với điều kiện giao dịch tuyệt vời

Cho phép giao dịch lô micro hoặc tiêu chuẩn

Truy cập không giới hạn tới MT4/MT5 và giao dịch EA

Cập nhật thị trường trong ngày và phân tích kỹ thuật miễn phí

Chất lượng khớp lệnh như nhau với mọi loại tài khoản

Hỗ trợ khách hàng và Nhà Quản lý tài khoản đa ngôn ngữ

CÁC LOẠI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

MICRO

Đồng tiền cơ sở:
USD, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR

Khối lượng hợp đồng:
1 lot = 1.000

Đòn bẩy:
1:1 đến 1:1000 (5$ – 20.000$)
1:1 đến 1:200 (20.001$ – 100.000$)
1:1 đến 1:100 (100.001$ +)

Bảo vệ số dư tài khoản âm:

Spread cho các cặp tiền chính:
Chỉ từ 1 Pip

Hoa hồng:
Không

Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng:
300 lệnh

Lượng đặt lệnh tối thiểu:
0.1 Khối lượng (MT4)
0.1 Khối lượng (MT5)

Giới hạn khối lượng mỗi lệnh:
100 khối lượng

Đặt lệnh ngược chiều:

Tài khoản Hồi giáo:
Tùy chọn

Nạp tiền tối thiểu:
5$

Thưởng không cần nạp tiền:

STANDARD

Đồng tiền cơ sở:
USD, EUR, GBP, JPY, CHF,‎ AUD, HUF, PLN, RUB, SGD, ZAR

Khối lượng hợp đồng:
1 lot = 100.000

Đòn bẩy:
1:1 đến 1:1000 (5$ – 20.000$)
1:1 đến 1:200 (20.001$ – 100.000$)
1:1 đến 1:100 (100.001$ +)

Bảo vệ số dư tài khoản âm:

Spread cho các cặp tiền chính:
Chỉ từ 1 Pip

Hoa hồng:
Không

Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng:
300 lệnh

Lượng đặt lệnh tối thiểu:
0.01 Khối lượng

Giới hạn khối lượng mỗi lệnh:
50 khối lượng

Đặt lệnh ngược chiều:

Tài khoản Hồi giáo:
Tùy chọn

Nạp tiền tối thiểu:
5$

Thưởng không cần nạp tiền:

XM Ultra Low

Đồng tiền cơ sở:
EUR, USD, GBP, AUD, ZAR, SGD

Khối lượng hợp đồng:
Standard Ultra: 1 Lô = 100.000
Micro Ultra: 1 Lô = 1.000

Đòn bẩy:
1:1 đến 1:1000 ($50 – $20,000)
1:1 đến 1:200 ($20,001 – $100,000)
1:1 đến 1:100 ($100,001 +)

Bảo vệ số dư tài khoản âm:

Spread cho các cặp tiền chính:
Chỉ từ 0.6 Pip

Hoa hồng:
Không

Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng:
300 lệnh

Lượng đặt lệnh tối thiểu:
Standard Ultra: 0.01 Khối lượng
Micro Ultra: 0.1 Khối lượng

Giới hạn khối lượng mỗi lệnh:
Standard Ultra: 50 Khối lượng
Micro Ultra: 100 Khối lượng

Đặt lệnh ngược chiều:

Tài khoản Hồi giáo:
Tùy chọn

Nạp tiền tối thiểu:
50$

Thưởng không cần nạp tiền:

Share

Đồng tiền cơ sở:
USD

Khối lượng hợp đồng:
1 cổ phiếu

Đòn bẩy:

không đòn bẩy

Bảo vệ số dư tài khoản âm:

Spread:
Theo từng tỷ giá cơ bản

Hoa hồng:

Số lượng lệnh mở/chờ tối đa cho mỗi khách hàng:
50 lệnh

Lượng đặt lệnh tối thiểu:
1 lot

Giới hạn khối lượng mỗi lệnh:
Tùy thuộc từng cổ phiếu

Đặt lệnh ngược chiều:
Không

Tài khoản Hồi giáo:

Nạp tiền tối thiểu:
10.000$

Thưởng không cần nạp tiền:
Không

Các khác biệt chính bao gồm:

  • 1. MT4 KHÔNG cho phép giao dịch chứng khoán
  • 2. Khi chọn MT4 làm phần mềm giao dịch, bạn sẽ không truy cập được vào XM WebTrader

Bạn có thể. Khách hàng XM có thể sở hữu tới 10 tài khoản giao dịch và 1 tài khoản Shares.

Nạp tiền, rút tiền hoặc bất kỳ chức năng nào liên quan đến tài khoản giao dịch của bạn đều được thực hiện tại Khu vực Thành viên XM.