skip to Main Content

Giải thưởng dịch vụ forex


Nghiên cứu thị trường
& Đào tạo tốt nhất

Giải thưởng của Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Hỗ trợ giao dịch tốt nhất
2017

Giải thưởng của Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Capital Finance International Magazine (CFI.co)


Nhà cung cấp dịch vụ FX tốt nhất 2017

Trao giải bởi Giải thưởng Quản lý Tài sản London 2017


City of London Wealth
Management Awards


Nhà môi giới nổi bật 2016

Dịch vụ khách hàng địa phương tốt nhất
2016


FX168


Hội chợ Đầu tư & Tài chính 2016

Broker tăng trưởng nhanh nhất trong Khu vực Trung cận Đông


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 9


Nhà môi giới nổi bật 2015

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2014


FX168


Hội chợ & Hội thảo 2014

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2014


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 6


Hội chợ Đầu tư và Tài chính

Nhà cung cấp công nghệ FX tốt nhất 2014


Hội chợ Đầu tư & Tài chính Q.tế Trung Quốc lần thứ 10

Giải thưởng dịch vụ Forex


FX Broker tốt nhất Châu Âu năm 2018

World Finance Forex Awards
2018


World Finance Magazine


FX Broker xử lý lệnh
tốt nhất

Giải thưởng của Shares Magazine “UK Forex Awards 2017”


Shares Magazine


FX Broker tốt nhất Châu Âu năm 2017

World Finance Forex Awards
2017


World Finance Magazine


Đứng đầu ngành
năm 2016

Nhà môi giới vàng
tốt nhất 2016


CNFOREX.COM

Giải thưởng phần mềm giao dịch forex


Hội chợ Đầu tư Tài chính Quốc tế


Phần mềm giao dịch forex tốt nhất 2015


Hội chợ Đầu tư Tài chính Trung Quốc lần thứ 5


Hội chợ & Hội thảo 2015


Phần mềm giao dịch tài chính tốt nhất 2015


Hội chợ Tiền tệ Saudi lần thứ 8


Triển lãm forex lần thứ 12 Khu vực Trung cận Đông 2013

Nhà cung cấp forex sáng tạo nhất 2013


Tập đoàn ARABCOM

Các thành quả khác


Đứng đầu ngành theo Tài chính thế giới 100

Xuất sắc trong lĩnh vực tài chính


World Finance 100


Tiêu chuẩn quản lý con người tốt hơn

Được công nhận Đầu tư con người


Đầu tư vào con người


Vòng thi đấu
bóng đá

Giải Nhì 2014


XM – CitiFX