skip to Main Content

Sàn XM giao dịch qua phần mềm Meta Trader 4 hoặc Meta Trader 5. Để biết cách đặt lệnh BUY/SELL trên MT4/MT5, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Cách đặt lệnh Mua, Bán trên MT4/MT5

Bước 1: Mở cửa sổ Market Watch:  Trên thanh công cụ, nhấn vào Tab “View”/”Market Watch”.

Hướng dẫn cách đặt lệnh BUY/SELL trên Meta Trader (MT4/MT5)

Bước 2: Chọn cặp tiền muốn giao dịch:

Tại cửa sổ Martket Watch, click chuột phải/chọn “Symbol”/chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch/”Show Symbol”.

Hướng dẫn cách đặt lệnh BUY/SELL trên Meta Trader (MT4/MT5)

Bước 3: Đặt lệnh

Chọn mã muốn vào lệnh/”New Order” (hoặc Double click vào tên cặp tiền trong bảng Market Watch hoặc nhấn F9)/bảng ORDER hiện ra:

  • “Symbol”: Nếu chưa làm bước 2, bạn có thể chọn mã muốn giao dịch tại đây.
  • “Type”: Chọn Market Execution
  • “Volume”: Khối lượng muốn giao dịch
  • “Stop Loss”: Chọn mức giá chặn lỗ
  • “Take Profit”: Mức giá lợi nhuận
  • Chọn “Sell by Market”: Nếu muốn vào ngay lệnh Bán
  • Chọn “Buy by Market”: Nếu muốn vào ngay lệnh Mua
Hướng dẫn cách đặt lệnh BUY/SELL trên Meta Trader (MT4/MT5)

Ghi chú: Nếu bạn đặt Cắt lỗ hoặc Chốt lời quá gần với mức giá hiện tại, thông báo “Invalid S/L or T/P” sẽ hiển thị. Khi đó bạn cần điều chỉnh lại mức chặn lỗ, chốt lời sao cho phù hợp.

Như vậy là bạn đã đặt lệnh thành công, kiểm tra tại cửa sổ Toolbox, sẽ thấy lệnh vừa đặt đã xuất hiện tại đây.

Kích thước giao dịch tối thiểu trên MT4

Kích thước giao dịch tối thiểu được quy định bởi nhà môi giới mà bạn đã đăng ký, chứ không phụ thuộc vào nền tảng giao dịch. Và giữa các tài sản khác nhau, cũng có sự biệt về quy mô giao dịch tối thiểu.

Để biết được kích thước giao dịch cho từng lệnh là bao nhiêu, hãy nhấp chuột phải vào tài sản đó > nhấn chọn Specification . Thông tin về kích thước lệnh sẽ hiển thị trên dòng thông tin Contract size.

Ngoài ra, nếu bạn không có đủ tiền, bạn cũng có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch với khối lượng lớn hơn số tiền bạn thực có.

Investing.vn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *