skip to Main Content

Sàn XM giao dịch qua phần mềm Meta Trader 4 hoặc Meta Trader 5.

Để đặt lệnh BUY/SELL, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở cửa sổ Market Watch:  Trên thanh công cụ, nhấn vào Tab “View”/”Market Watch”.

Bước 2: Chọn cặp tiền muốn giao dịch:

Tại cửa sổ Martket Watch, click chuột phải/chọn “Symbol”/chọn cặp tiền tệ muốn giao dịch/”Show Symbol”.

Bước 3: Đặt lệnh

Chọn mã muốn vào lệnh/”New Order” (hoặc Double click vào tên cặp tiền trong bảng Market Watch hoặc nhấn F9)/bảng ORDER hiện ra:

  • “Symbol”: Nếu chưa làm bước 2, bạn có thể chọn mã muốn giao dịch tại đây.
  • “Type”: Chọn Market Execution
  • “Volume”: Khối lượng muốn giao dịch
  • “Stop Loss”: Chọn mức giá chặn lỗ
  • “Take Profit”: Mức giá lợi nhuận
  • Chọn “Sell by Market”: Nếu muốn vào ngay lệnh Bán
  • Chọn “Buy by Market”: Nếu muốn vào ngay lệnh Mua

Như vậy là bạn đã đặt lệnh thành công, kiểm tra tại cửa sổ Toolbox, sẽ thấy lệnh vừa đặt đã xuất hiện tại đây.

Investing.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *