skip to Main Content

Từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, với tư cách là khách hàng cư trú tại Việt Nam, bạn có thể giành được tiền thưởng không thể rút lên đến 200$*, hoặc thưởng tiền mặt lên đến 400$. Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau:

ĐỐI TƯỢNG

Chương trình khuyến mãi dành cho tất cả khách hàng XM hiện tại và mới có tài khoản giao dịch thực XM đã được xác thực và đang cư trú tại Việt Nam.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

Chường trình diễn gia trong khoảng thời gian: 17/05 – 15/07/2022

CÁCH THỨC THAM GIA

  1. Mở tài khoản thực XM và thực hiện xác minh.
  2. Đăng ký chương trình khuyến mãi bằng theo ID và email đăng ký tài khoản thực XM.
  3. Nạp tiền và giao dịch Forex, Vàng hoặc Bạc theo đủ khối lượng tiêu chuẩn cho các mức giải trong thời gian quy định.
  4. Nhập mức giải thưởng 1 hoặc 2 tùy thuộc vào khối lượng giao dịch của bạn trong thời gian khuyến mãi.
XM khuyến mãi đặc biệt - Giành giải thưởng tiền mặt lên đến 400$

MỞ TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN XM

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

1. Có bao nhiêu Người chiến thắng trong Khuyến mãi này?

Số người chiến thắng số dư tiền thưởng và số dư tiền mặt hầu như không giới hạn, tất cả những người đăng ký đủ điều kiện đều chiến thắng.

2. Khi nào công bố những Người thắng cuộc?

Rút thăm may mắn sẽ diễn ra vào ngày 22/07/2022 và những người thắng cuộc sẽ được liên hệ trực tiếp qua email vào ngày 29/07/2022.

Giải thưởng sẽ tự động được cộng vào tài khoản của mỗi khách hàng. Có thể mất đến 7 ngày kể từ ngày rút thăm may mắn để giải thưởng của bạn xuất hiện trong tài khoản của bạn do số lượng người trúng thưởng cao cần được xử lý.

3. Sự khác biệt giữa giải thưởng số dư tiền thưởng và giải thưởng số dư tiền mặt là gì?

Giải thưởng số dư tiền thưởng không thể rút và chỉ có thể được sử dụng để giao dịch. Tuy nhiên, bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra từ giao dịch bằng số dư tiền thưởng của bạn đều có thể được rút. Người thắng cuộc có thể rút giải thưởng số dư tiền mặt.

Trước khi đăng ký chương trình khuyến mãi, bạn cần có tài khoản giao dịch thực XM MT4/MT5 đã được xác thực.

Nếu bạn không có tài khoản giao dịch thực XM đã được xác thực, bạn có thể mở tại đây.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *