skip to Main Content

Hướng dẫn mở tài khoản XM

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN XM Bước 1: Truy cập link https://investing.vn/xm-register Bước 2: Điền thông tin theo mẫu bên dưới, lưu ý các thông tin…