skip to Main Content

Do một số ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Để bạn có thể chủ động trong kế hoạch giao dịch của mình, Investing gửi tới bạn lịch giao dịch của tất cả công cụ tài chính có sự thay đổi trong bảng dưới đây. Nếu công cụ của bạn không được nhắc đến bên dưới, điều đó có nghĩa là lịch giao dịch vẫn diễn ra bình thường đối với công cụ đó.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết những sản phẩm bị ảnh hưởng:

Lưu ý: thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *