skip to Main Content

Bên cạnh chương trình thưởng chào mừng $30 miễn phí dành cho tất cả các khách hàng mở tài khoản XM. Hiện nay, XM áp dụng thêm chương trình thưởng chào mừng lên tới $500 dành cho các khách hàng Việt Nam thực hiện nạp tiền vào tài khoản XM.

Chi tiết chương trình như sau: 

  • Thưởng Chào mừng sẽ cộng thêm 15% cho tất cả các khoản tiền nạp trong vòng 24 giờ (kể từ thời điểm nạp tiền lần đầu).
  • Thưởng này sẽ tự động áp dụng cho tất cả các khách hàng nạp tiền vào tài khoản giao dịch của họ trong vòng 24 giờ kể từ lúc nạp tiền lần đầu cho đến khi đạt được số tiền thưởng tối đa là $500.
  • Áp dụng cho các tài khoản MT4 và MT5. Tiền thưởng không rút được mà chỉ có thể sử dụng để giao dịch. Tất cả lợi nhuận thu được đều có thể rút ra tại bất cứ thời điểm nào, tuy nhiên, bất cứ khoản tiền rút nào cũng sẽ dẫn đến thưởng giao dịch của bạn bị trừ đi theo tỷ lệ tương ứng.
  • Tài khoản XM Ultra Low và tài khoản XM Shares Account không đủ điều kiện để nhận thưởng nạp tiền.

Ví dụ:

  • Khách hàng nạp 1000$ sẽ được nhận thưởng 150$ và có số dư vốn giao dịch là 1.150$. 
  • Khách hàng nạp 4000$ sẽ được nhận thưởng 500$ và có số dư vốn giao dịch là 4.500$. 

Chương trình thưởng chào mừng cho các khách hàng có Tài khoản Thực của XM này là một khoản thưởng có lẽ là lớn nhất hiện nay. Với số tiền thưởng lên tới 500$ bên cạnh số tiền nạp, các khách hàng mới của XM sẽ có cơ hội giao dịch với số vốn và sự tự tin lớn hơn.

Theo XM.com

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *