skip to Main Content

Chúng tôi xin thông báo vào dịp Tết Âm lịch và Ngày sinh nhật Washington, cả hai đều diễn ra vào tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị thay đổi từ 4 đến 18/02/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị thay đổi:

SẢN PHẨM 04/02 05-07/02 08/02
HK50Cash Nghỉ sớm 05:55 Nghỉ Bình thường
SẢN PHẨM 18/02 19/02
COFFE-MAR19/MAY19 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR19 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAR19 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAR19 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR19 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR19 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR19 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-MAR19/APR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-MAR19/APR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường
GER30-MAR19 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-MAR19 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-MAR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-APR19 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.

Theo XM

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *