skip to Main Content

Do thay đổi của Giờ mùa Hè tại Australia diễn ra vào ngày 04/10, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 5/10 đến 23/10. 

Để bạn có thể chủ động trong kế hoạch giao dịch của mình, chúng tôi gửi tới bạn lịch giao dịch của tất cả công cụ tài chính có sự thay đổi trong bảng dưới đây.  Nếu công cụ của bạn không được nhắc đến bên dưới, điều đó có nghĩa là lịch giao dịch vẫn diễn ra bình thường đối với công cụ đó.

Lịch giao dịch một số sản phẩm trên sàn XM thay đổi do Giờ mùa hè tại Australia
Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.

Thanh khoản trong các ngày lễ dự kiến sẽ đặc biệt thấp. Ngoài ra, trong trường hợp thanh khoản thấp, chênh lệch có thể tăng mạnh so với mức trung bình thông thường. Do đó, trader nên thực hiện các biện pháp quản lý giao dịch và quản lý rủi ro cần thiết để đảm bảo tài khoản của bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động và chênh lệch của giá cả.

Theo XM.com

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *