skip to Main Content

Bước 1

 • Mở App Store trên iPhone (Mở Google Play trên thiết bị Android)  của bạn
 • Nhập từ khóa metatrader 4 vào ô tìm kiếm hoặc lựa chọn ứng dụng phù hợp với máy của bạn theo link sau:
 1. MT4 cho iPhone
 2. MT4  cho Android
 3. MT5 cho iPhone
 4. MT5  cho Android
 • Nhấp vào biểu tượng Metatrader 4 để cài đặt phần mềm.

Bước 2

 • Chọn giữa Đăng nhập bằng tài khoản hiện có/Mở tài khoản demo,
 • Khi nhấp vào Đăng nhập bằng tài khoản hiện có/Mở tài khoản demo, một cửa sổ mới sẽ mở ra,
 • Nhập xm vào ô tìm kiếm
 • Nhấp vào biểu tượng XMGlobal-Demo nếu bạn có tài khoản demo hoặc XMGlobal-Real nếu bạn có tài khoản thực

Bước 3

 • Nhập đăng nhập và mật khẩu của bạn,
 • Bắt đầu giao dịch trên SmartPhone/Tablet của bạn

investing.vn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *