skip to Main Content

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch trên nền tảng giao dịch nhưng nút Đặt lệnh mới bị vô hiệu hóa, thì nguyên nhân có thể thuộc một trong hai trường hợp sau:

  • Bạn chưa đăng nhập
  • Bạn đăng nhập chưa chính xác

Bạn chưa đăng nhập

Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình, thì nút Đặt lệnh mới sẽ bị vô hiệu hóa và bạn không thể đặt lệnh.

Để đăng nhập, hãy:

  1. Đi đến phần Tập tin > Đăng nhập vào tài khoản giao dịch
  2. Nhập số tài khoản và mật khẩu tài khoản giao dịch của bạn cùng với máy chủ. Bạn có thể xem số tài khoản giao dịch và máy chủ ở phần Thông tin tài khoản trong Khu vực Cá nhân.
  3. Nhấp vào Đăng nhập.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể nhấp vào nút Đặt lệnh mới và đặt lệnh giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp đúp chuột vào bất kỳ biểu tượng nào trong cửa sổ bảng giá để đặt lệnh giao dịch.

Bạn đăng nhập chưa chính xác

Tình huống này có phần phức tạp nhưng chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Nếu đăng nhập bằng mật khẩu nhà đầu tư hoặc mật khẩu của quyền truy cập chỉ đọc, bạn sẽ có thể xem được dữ liệu giao dịch theo thời gian thực nhưng không thể thực hiện giao dịch.

Bạn có thể nhanh chóng xác nhận được tình huống này bằng cách xem mục Nhật ký trong thiết bị giao dịch đầu cuối và tìm mục nhập có nội dung “đã vô hiệu hóa giao dịch – chế độ nhà đầu tư” (trading has been disabled – investor mode).

Nếu thật sự đúng như vậy, hãy đăng nhập lại theo hướng dẫn bên trên. Hãy nhấp vào đường liên kết này nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch của mình và sử dụng mật khẩu đó để đăng nhập.

Cách thay đổi mật khẩu tài khoản XM MT4

Từ nền tảng MetaTrader 4, người dùng có thể trực tiếp thay đổi mật khẩu tài khoản giao dịch như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào nền tảng MT4, nhấn chọn Tools -> Options. Trong tab Server, bấm Change.

Bước 2: Sau đó, nhập mật khẩu hiện tại của bạn và nhấn “Change master password”.

Bước 3: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản và bấm nút “OK” để xác nhận.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *